Tag Archives: Điều gì gây ra chuột rút sau khi quan hệ

Điều gì gây ra chuột rút sau khi quan hệ?

Cả nam giới và phụ nữ đều có thể bị chuột rút sau khi quan hệ. Thuật ngữ y học cho đau trước, trong hoặc sau khi quan hệ tình dục là chứng khó tiêu. Chuột rút có thể xảy ra sau khi quan hệ vì nhiều lý do, từ căng cơ nhẹ đến các tình […]